invalidní vozíky - home pageAKTUÁLNĚ 25.6.2013
výprodej -sledujte rubriku AKCE
PRODEJ NA SPLÁTKY
Trophy Booster 5 - 24.350,-Kč
mechanické vozíky 3.090,-Kč
likvidace ceny - Sterling Elite 3 - 21.900,-Kč
Video čtyřkolky BOGI I zde
- detailní recenze terénního vozíku v Trophy Booster - zde
invalidní vozíky - home

DOTACE až 50 % od sociálního odboru


O jaké dávky a kde mohou žádat handicapovaní občané?
Státní sociální síť se snaží pokrýt všechny sociální situace, do kterých se občané mohou dostat. Pamatuje přitom také na občany se zdravotním handicapem a nabízí jim celou řadu dávek, mezi kterými může být někdy problém se zorientovat. Následující přehled dávky člení podle toho, který úřad je poskytuje.
Přidělování většiny sociálních dávek pro občany se zdravotním handicapem mají na starost městské úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly úlohu dřívějších okresních úřadů.

Nárokové příspěvky
Tyto dávky se přiznávají pouze na žádost postižené osoby. V drtivé většině se nepřiznávají zpětně, takže pokud se domníváte, že byste vy či vaši blízcí mohli mít na některou z dávek nárok, obraťte se co nejdříve na příslušný sociální odbor, tam získáte k dávkám podrobnější informace i příslušné tiskopisy k jejich uplatnění.

Lidé se zdravotním handicapem mají nárok na následující dávky:

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

Občanu těžce zdravotně postiženému stát formou jednorázového příspěvku finančně přispěje na opatření pomůcky ke zmírnění či překonání následků jeho postižení.

Seznam pomůcek je přímo vyjmenován v příslušné vyhlášce č. 182/1991 Sb., ale lze přispět i na pomůcky srovnatelné.

Podmínkou je, že tuto pomůcku zcela nehradí zdrav. pojišťovny.

Výše dávky se odvíjí vždy od základního provedení příslušné pomůcky, podle jednotlivých pomůcek je uvedena ve vyhlášce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat ?
O dávku může občan požádat dovršením šestnáctého roku věku, zákonný zástupce, opatrovník.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ?
Podmínkou je podání Žádosti o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky a splnění podmínky zdravotního postižení - tělesné, zrakové nebo sluchové postižení.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace ?
Podejte písemnou žádost o jednorázový příspěvek na opatření zvláštní pomůcky na předepsaném formuláři.

Jaké doklady je nutné mít s sebou ?

  • Občanský průkaz žadatele (u dětí do 15 let rodný list)
  • doporučení odborného lékaře
  • doklad o příjmu 
  • předběžný doklad o ceně a typu pomůcky
  • při nákupu složitých kompenzačních pomůcek, např. lupy, elektronické záznamníky, digitální čtecí zařízení pro zrakově postižené občany nutno doložit doporučení CZV FN Motol nebo doporučení Tyflocentra SONS.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ?
Žádost o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky
Formulář je k dispozici v tištěné podobě i na odboru sociálním.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit ?
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?
Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů v některých případech podle §71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád až 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány ?
Sepsání dohody o úhradě pohledávky ve smyslu § 33 vyhlášky MPSV č. 182/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje ?
Vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., o provedení zákona o sociálním zabezpečení

Jaké jsou související předpisy ?
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení

Další informace a formuláře Vám poskytnou na vašem sociálním odbore.

optimalizace PageRank.cz |copyright (C) 2007 - 2010 Andrej Bokotej | powered by ABi |